EN

The Black Lives Matter has long been a rallying cry in American public life. In response to police brutality and deaths against people of color, a global movement was launched under the banner of 'Black Lives Matter' as a warning. In the United States, the victims of violent acts resulting in loss of life by law enforcement officers are predominantly black men. Among the group subjected to police violence, black men between the ages of 18 and 28 are the most affected. The highly disturbing instances of police misconduct over the past 12 years have not gone unnoticed, largely because nearly everyone now carries a mobile phone, making the entire world a witness to such events in a matter of moments. Nevertheless, the aggressive law enforcement measures that threaten black lives often result in lenient judgments.

The birth of Black Lives Matter was not driven by the intention of exclusion or privilege, but rather by the aspiration to rectify the entrenched systemic oppression. The global protests that have joined the BLM movement feel the necessity to proclaim that black lives matter. Unfortunately, the manifestations of police violence or the prejudices of the majority society prove the opposite: little has been done, yet their skin color already puts them in jeopardy.

In the flashing lights of police cars, the symbolic representations of those young black victims of the past 12 years appear, who lost their lives due to excessive police measures. In the artworks, symbols and grotesque textual messages analyze the tragedies. The guardians of the night, the mysterious animal spirits, carry the innocent souls of the victims away from the taped crime scenes.

 


 

HU

A Black Lives Matter hosszú ideje hívószava az amerikai közéletnek. A színesbőrüek ellen elkövetett rendőri túlkapások és halálesetek kapcsán globális mozgalom indult "A fekete életek számítanak" figyelmeztetés jegyében. Az USA-ban a rendőrök által elkövetett, emberélet kioltásával járó erőszakos cselekedetek áldozatai nagyrészt fekete férfiak. A rendőri erőszaknak kitett csoportban a 18-28 éves fekete férfiak a leginkább érintettek. Az elmúlt 12 év nagy felháborodást kiváltó rendőri túlkapásai is csak azért nem maradtak visszhangtalanok, mert már mindenki zsebében ott van egy mobiltelefon és pillanatok alatt az egész világ szemtanúja lehet az ilyen történéseknek. Ennek ellenére a fekete emberéletet követelő agresszív rendőri intézkedések többnyire enyhe ítélettel zárulnak.

A Black Lives Matter megszületésében nem a kirekesztés vagy a kivételezés szándéka játszott szerepet, hanem a törekvés a rendszerszintűvé merevedett elnyomás korrigálására. A BLM-mozgalomhoz csatlakozott világméretű tüntetések szükségét érzik, hogy kimondják, a feketék élete is számít. Ennek ellenkezőjét sajnos a rendőri erőszak megnyilvánulásai vagy a többségi társadalom előítéletei is bizonyítják: még semmit sem tettek, de a bőrszínük már veszélybe sodorja őket.

A rendőrautók villogó fényeiben az elmúlt 12 év azon fiatal fekete áldozatainak szimbolikus megjelenítései jelennek meg, akik a túlzott rendőri intézkedések következtében vesztették életüket. Az alkotásokon szimbólumok, groteszk szöveges üzenetek elemzik a tragédiákat. Az éjszaka őrei, a titokzatos állatszellemek viszik tovább a felszalagozott tetthelyről az áldozatok ártatlan lelkét.

BIG CITY LIGHTS
Oakland, 2009. 01. 01.

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
53,5x53,5x2 cm
2021

"On New Year's Eve, the passengers of a subway car witnessed as a police officer from Oakland, without any apparent reason, fatally shot the unarmed Oscar Grant. During the fatal encounter, the officer's colleague forced the young man to the ground and knelt on his neck for an extended period. Several passengers captured the incident on their phones, making it impossible to dismiss the report with the usual self-defense excuse. It was nearly two years later that the officer was finally convicted of involuntary manslaughter."

"Szilveszter éjszakáján egy metrókocsi összes utasa végignézte, ahogy egy oaklandi rendőr minden ok nélkül lelövi a fegyvertelen Oscar Grantot. A halálos kimenetelű igazoltatás közben a rendőr kollégája, a fiút a földre kényszerítette, majd hosszasan a nyakán térdelt. A történteket több utas is rögzítette telefonjával, így már nem volt letudható a jelentés a szokásos önvédelem kifogással. Majdnem két évvel később ítélték csak el a rendőrt gondatlanságból elkövetett emberölésért."

 

 

 

BIG CITY LIGHTS
Sanford, 2012. 02. 26.

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
53,5x53,5x2 cm
2021

"Trayvon Martin, a 17-year-old unarmed black teenager, was shot and killed on a rainy February night in Sanford, Florida. The volunteer neighborhood watchman claimed self-defense, stating that he found the hooded teenager suspicious as he was walking home from a convenience store. Many suspected racial motives behind the incident. The perpetrator, tried by a jury composed mostly of white individuals except for one, was ultimately acquitted in 2013 of both the charges of murder committed out of hate and manslaughter."

"A fegyvertelen 17 éves fekete kamaszt, Trayvon Martint egy esős februári éjszakán lőtték le a floridai Sanfordban. Az önkéntes polgárőr állítása szerint önvédelemből ölt, mert gyanúsnak ítélte meg az élelmiszerboltból hazafelé tartó kapucnis tinédzsert. Sokan rasszista indítékot sejtettek a háttérben. Az elkövetőt az esküdtszék, mely egy kivételével fehér bőrű személyekből állt, végül 2013-ban felmentette mind gyűlöletből elkövetett gyilkosság, mind pedig emberölés vádja alól."

 

 

 

BIG CITY LIGHTS
Ferguson, 2014. 08. 09.

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
53,5x53,5x2 cm
2021

"In Ferguson, Missouri, a police officer shot and killed an unarmed 18-year-old black boy. Michael Brown was walking on the street with his friend when the officer, from his car, ordered them to move to the sidewalk. They did not comply, so the officer got out of his car and fired shots into the air, causing the young men to become frightened and start running. Michael was hit by six bullets, four in his arm and two in his head. The grand jury did not indict the officer."

"A Missouri állambéli Fergusonban egy rendőr lelőtt egy fegyvertelen 18 éves fekete fiút. Michael Brown az úttesten gyalogolt a barátjával, a rendőr pedig az autójából felszólította őket, hogy menjenek fel a járdára. Nem engedelmeskedtek neki, ezért a rendőr kiszállt az autóból és a levegőbe lőtt, aminek hatására a fiatalok megijedtek és elkezdtek futni. Michael hat lövést kapott, négyet a karján és kettőt a fején. A vádesküdtszék nem emelt vádat a rendőr ellen."

 

 

 

BIG CITY LIGHTS
Cleveland, 2014. 11. 22.

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
53,5x53,5x2 cm
2021

"A patrol officer, upon arriving at the scene in Cleveland, Ohio, shot and killed 12-year-old Tamir Rice. The officer opened fire without hesitation when the young boy reached for his toy gun to show it. The court classified the shooting of the child as a tragic human error, and as a result, the officer was not convicted. It was alleged that a mistake occurred rather than a criminal act."

"A 12 éves Tamir Rice-t egy helyszínre érkező járőr lőtte le az Ohio állambeli Clevelandben. A rendőr várakozás nélkül tüzet nyitott, amikor a kisfiú épp a játékfegyveréért nyúlt, hogy megmutassa azt. Végzetes emberi tévedésnek minősítette a bíróság a kisfiú lelövését, ezért nem ítélték el a rendőrt. Állítólag hiba történt, nem pedig bűncselekmény."

 

 

 

BIG CITY LIGHTS
Baltimore, 2015. 04. 19.

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
53,5x53,5x2 cm
2021

"The 25-year-old Freddie Gray's death was caused by a severe spinal cord injury under unclear circumstances. Allegedly, he was not secured with a seatbelt in the police transport van while being taken to the precinct. After the fatal spinal injury, Gray fell into a coma and passed away in the hospital a week later."

"Nem tisztázott körülmények között szerzett súlyos nyakigerinc-sérülése okozta halálát a 25 éves Freddie Graynek. Állítólag nem kötötték be a biztonsági övét a rabszállító furgonban az őrszobára beszállítás közben. A végzetes gerincsérülést követően Gray kómába esett, egy héttel később meghalt a kórházban."

 

 

 

BIG CITY LIGHTS
Arlington, 2015. 08. 07.

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
53,5x53,5x2 cm
2021

"Christian Taylor, a 19-year-old college football player, was fatally shot by a police officer with four rounds in Arlington, Texas. Taylor was ordered to surrender by the responding officers at the scene, but he began to flee instead. The circumstances surrounding the discharge of the shots remain unclear as the officers involved were not equipped with body cameras."

"Christian Taylor 19 éves egyetemi amerikaifutball-játékossal egy rendőr négy lövése végzett a texasi Arlingtonban. Taylort a helyszínre érkező rendőrök megadásra szólították fel, ő azonban menekülni kezdett. Az, hogy a lövések milyen szituációban dördültek el, tisztázatlan, ugyanis a rendőrök nem viseltek testre erősített kamerát."

 

 

 

BIG CITY LIGHTS
Sacramento, 2018. 03. 18.

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
53,5x53,5x2 cm
2021

"Stephon Clark was shot and killed by two California police officers in his own backyard because they mistook the cellphone he was holding for a firearm. The officers opened fire immediately, without allowing the 22-year-old Clark time to raise his hands. He was struck by bullets eight times."

"Stephon Clarkot saját kertjében lőtte le két kaliforniai rendőr, mert lőfegyvernek nézték a kezében lévő mobiltelefont. A rendőrök azonnal lőttek, nem hagyva időt, hogy a 22 éves Clark feltegye a kezét. Nyolcszor találták el őt."

 

 

 

BIG CITY LIGHTS
Brunswick, 2020. 02. 23.

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
53,5x53,5x2 cm
2021

"A 25-year-old black football player, Ahmaud Arbery, was shot and killed by a retired police officer and his son while jogging on the side of the road in Brunswick, Georgia. The athlete was mistaken for a man who had previously committed burglaries in the area. It took two and a half months for the perpetrators to be arrested due to public outrage and the emergence of a video."

"A 25 éves Ahmaud Arbery fekete focistát egy nyugdíjas rendőr és fia lőtte agyon kocogás közben az út szélén a Georgia állambeli Brunswick városban, mert a sportoló nagyon hasonlított egy férfira, aki korábban betöréseket követett el a környéken. Két és fél hónapnak kellett eltelnie, hogy a közfelháborodás és egy előkerülő videó miatt letartóztassák az elkövetőket."

 

 

 

BIG CITY LIGHTS
Atlanta, 2020. 06. 12.

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
53,5x53,5x2 cm
2021

"Rayshard Brooks became a victim of a police intervention in Atlanta, Georgia. The 27-year-old man was approached because he had fallen asleep in the parking lot of a Wendy's restaurant, allegedly obstructing the flow of traffic. Despite being cooperative for over 40 minutes, after a sudden attempt to flee following a sobriety test, Brooks was shot by one of the officers. The incident was captured by security cameras and witnessed by several individuals who recorded it on their phones. The disturbing footage has since been made public."

"Rendőri intézkedés áldozata lett Rayshard Brooks a georgiai Atlantában. A 27 éves férfit azért igazoltatták, mert elaludt egy Wendy's parkolójában, állítólag ezzel akadályozva az étterem autós forgalmát. Több mint 40 percen keresztül amúgy együttműködő magatartást tanúsító Brookst a szondáztatás utáni hirtelen menekülést követően lőtte le az egyik rendőr. Az esetet biztonsági kamera mellett több szemtanú is rögzítette telefonjával. A megrázó felvételek azóta nyilvánosságra kerültek."