EN

"Who am I?" and "What am I like?"

Adolescence is a sensitive period that carries numerous changes. One of the greatest tasks during this period is the emotional and existential detachment from parents, as well as the pursuit of independence and autonomy. In the search for identity, it is important to experience, experiment, and push boundaries. Over time, teenagers become capable of perceiving reality through their own eyes, rather than through the filters of others.

During adolescence, young people undergo tremendous changes: they undergo complete physical and hormonal transformations, experience fluctuations in mood, shifts in their personalities, changes in their way of thinking, and alterations in their nervous system, all of which have long-lasting impacts on their entire lives. This is a natural process that simply cannot be avoided, as everyone goes through it. For Generation Z adolescents, those born after 2000, the process of developing self-identity and transitioning into adulthood may be more confusing than ever due to the overwhelming abundance of information

The Boys Who Are Curious” series visualizes the main issues and central questions of adolescent boys.

 


 

HU

„Ki vagyok?” és „Milyen vagyok?”

A kamaszkor érzékeny periódus, mely számos változás hordozója. Az egyik legnagyobb feladat ebben az időszakban az érzelmi és egzisztenciális leválás a szülőkről, valamint a függetlenség, önállóság kivívása. Az identitáskeresésben fontos a tapasztalás, a kísérletezés, a határok feszegetése. Idővel a kamasz képessé válik a valóságot a saját szemén keresztül észlelni, nem pedig mások szűrőin keresztül szemlélni.

A kamaszodás alatt a fiatalokban óriási változások zajlanak: teljesen átalakulnak fizikailag, hormonálisan, hangulataikban, személyiségükben, gondolkodásmódjukban, változik az idegrendszerük, ez pedig az egész életükre kihat. Ez egy természetes folyamat. Egyszerűen nem lehet elkerülni, mindenki átesik rajta. A Z generációs kamaszok, vagyis a 2000 után született fiatalok számára az énazonosságtudat kialakítása és a felnőtté válás folyamata a túlzott információbőség következtében talán zavarosabb, mint valaha.

A „Boys Who Are Curious” sorozat a kamasz fiúk legfőbb problémáit, központi kérdéseit vizualizálja.

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 1
SMELL

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"In adolescence, hormonal changes often lead to increased sweating with unpleasant odor, which is usually temporary but highly bothersome for teenagers. Boys also place importance on personal hygiene, and increasingly pay attention to having a fresh and pleasant scent."

(Boys can produce up to 1.5 times more sweat during perspiration.)

"Kamaszkorban a hormonális változások sokszor igen kellemetlen szagú, fokozott izzadást generálnak, mely általában átmeneti, mégis nagyon zavarónak élik meg a tinédzserek. A fiúknak is ugyanúgy fontos az ápoltság, sőt, egyre többet foglalkoznak azzal, hogy friss, jó illatuk legyen."

(A fiúk izzadáskor akár 1,5x több verejtéket is termelhetnek.)

 

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 2
TEETH

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"Contrary to its previous negative perception, dental braces have become one of the most prominent symbols of sophistication nowadays. Adolescents view this 'accessory' as fashionable as piercings or tattoos. Nowadays, braces are available in various colors and even invisible options, causing virtually no issues when it comes to socializing."

(One-fourth as many boys wear braces.)

"A fogszabályozó a régi gúnyos megítélésével ellentétben manapság az igényesség egyik legmarkánsabb jelévé vált. A kamaszok ezt a "kiegészítőt" ugyanolyan divatosnak kezdik tekinteni, mint a piercingeket vagy tetoválásokat. Ma már mindenféle színben, sőt, láthatatlan változatban is kapható, így szinte semmilyen gondot nem okoz a szociális életük során."

(Negyedannyi fiú hord fogszabályozót.)

 

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 3
STYLE

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"Clothing plays a crucial role in the search for identity. Alongside fashionable and expensive brands, vintage clothing sourced from second-hand stores is experiencing a renaissance, and eye-catching accessories are gaining popularity."

(Boys purchase 10 times fewer clothing items.)

"A ruházatnak kulcsfontossága van az identitáskeresésben. A divatos és drága márkák mellett reneszánszukat élik a second hand üzletekből beszerzett vintage ruhadarabok, egyre népszerűbbek a látványos kiegészítők."

(A fiúk 10x kevesebb ruhadarabot vásárolnak.)

 

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 4
IQ

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"Among adolescents, especially boys, there is often a group of marginalized children known as 'nerds,' comprising academically successful and well-behaved individuals who prioritize meeting the expectations of adults."

(Eight times as many peers label exceptionally high-achieving boys as 'nerds'.)

"A serdülők között, főleg a fiúknál, gyakran előfordul a kiközösített gyerekek azon típusa, amely a jó tanuló, jó magaviseletű kamaszokat érinti, akik számára az a legfontosabb, hogy megfeleljenek a felnőttek követelményeinek."

(A kiemelkedően teljesítő fiúkra 8x többen mondják társaik, hogy stréber.)

 

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 5
FLUID

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"The Generation Z primarily seeks answers to their questions about sexuality online and often asks anonymous questions about the changes happening to their bodies. The topic of boys' sexual maturation and coming-of-age is much less frequently discussed on forums compared to menstruation."

(One-tenth of boys turn to their parents with intimate questions.)

"A Z generáció legfőként a weben keres választ a szexualitással kapcsolatos kérdéseire, és sokszor anonim módon tesz fel kérdéseket a testüket érő változásokról. A fiúk nemi érése, felnőtté válása sokkal ritkábban kerül górcső alá a fórumokon, mint a menstruáció."

(A fiúk tizede fordul szüleihez intim kérdésekkel.)

 

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 6
HAIR

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"As teenagers, one of the most noticeable and often frustrating changes is the appearance of hair in various parts of the body. Although there are many different trends regarding body hair these days, it can still be very challenging for boys to figure out what to do with all that hair, which is still unfamiliar to them."

(Half as many boys shave their body hair.)

"Fiatalként az egyik legszembetűnőbb változás, és gyakran az egyik legbosszantóbb is, a test különböző tájékain megjelenő szőr. Bár manapság sokféle szőrtrend fut egymás mellett, mégis nagyon nehéz megtalálniuk a fiúknak, hogy mit is kezdjenek azzal a sok, számukra még szokatlan szőrrel."

(Feleannyi fiú nyírja testszőrzetét.)

 

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 7
PILL

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"Nowadays, it is natural for young people to experiment with alcohol and party drugs. Many of them try various hallucinogenic substances out of curiosity, hoping for a psychedelic experience or seeking to enhance social interactions."

(There are four times as many boys who regularly use party drugs.)

"Manapság a fiatalok számára természetes az alkohol és a partydrogok kipróbálásaTöbbségük először kíváncsiságból próbálja ki a különböző hallucinogén szereket pszichedelikus élmény reményében vagy a szociális interakciók feljavítása érdekében."

(4x több fiú él rendszeresen partydrogokkal.)

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 8
LOVE

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"Teenagers commonly experience their first love during their school years, but they truly feel it intensely during adolescence when the hormones regulating sexual desire kick in. Boys often talk about sex, but they rarely share their true feelings of love with their friends."

(One-fifth of boys admit to being in love.)

"A tinédzsereket az első szerelem már általánosban utoléri, azonban kamaszkorban élik meg igazán intenzíven, amikor berobbannak a nemi vágyat szabályozó hormonok. A fiúk gyakran beszélnek a sexről, viszont valódi szerelmi érzéseiket ritkán osztják meg barátaikkal."

(A fiúk ötöde vallja be, hogy szerelmes.)

 

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 9
MAKE-UP

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"Many people think that makeup is only for girls, but nowadays, an increasing number of teenage boys are using makeup. The sudden surge in popularity of male makeup, such as concealer, eyeshadow, foundation, and nail polish, can be attributed to the emergence of Instagram, TikTok, and the concept of influencers."

(6% of boys regularly use makeup.)

"Sokan azt gondolják, hogy a smink csak a lányoknak való, viszont egyre több kamasz fiú használ manapság sminket. A férfi smink, mint például korrektor, szemfesték, alapozó, körömlakk, népszerűségének ugrásszerű változása mögött az Instagram, a TikTok és az influenszer fogalom megjelenése áll."

(A fiúk 6%-a használ rendszeresen sminket.)

 

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 10
ALCOHOL

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"Around adolescence, 'drinking' actually becomes a natural phenomenon and serves as a fundamental aspect of socializing and a way to overcome inhibitions. Alcohol is considered trendy, fashionable, and cool."

(On average, boys consume 2.5 times more alcohol.)

"A kamaszkori "ivászat" valójában már természetes jelenségnek számít, egyik alappillére az ismerkedésnek és legjobb módja a gátlások oldásának. Trendi, divatos és vagány dolog az alkohol."

(A fiúk átlagosan 2,5x több alkoholt  fogyasztanak.)

 

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 11
MEASURE

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"Teenagers' body image is particularly vulnerable as their bodies are constantly changing and growing. The excessive pressure imposed by the media and fashion trends to conform can cause boys to experience anxiety, emotional instability, and even distortions in their personality and body image."

(Half of the boys are not satisfied with their body image.)

"A tinédzserek testképe kifejezetten sérülékeny, hiszen a test állandó növekedésben van. A média és a divatirányzatok által támasztott túlzott megfelelési kényszer a fiúknál ugyanúgy szorongást, lelki instabilitást, és akár személyiségtorzulást, testképzavart is okozhat."

(A fiúk fele nincs megelégedve a testképével.)

 

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 12
FILLING

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"Lately, more and more young people are considering some form of aesthetic intervention. In recent years, the age limit for cosmetic procedures has been shifting earlier."

(One-fourth of boys find filled lips attractive.)

"Egyre több fiatal gondolkozik el valamilyen esztétikai beavatkozáson. Az utóbbi években mindinkább korábbra tolódik a szépészeti beavatkozások korhatára."

(A fiúk egynegyede vonzónak találja a feltöltött ajkakat.)

 

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 13
GENDER

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"Adolescence plays a prominent role in the development of individual identity. Teenagers often question and gradually explore their sexual identity, beginning to embrace the roles, behaviors, and attitudes that align with their gender."

(0.1% of boys are uncertain about their gender.)

"Az egyéni azonosságtudat létrejöttében a serdülőkornak kitüntetett szerepe van. A kamaszok gyakran megkérdőjelezik és fokozatosan felfedezik szexuális identitásukat, megkezdik az adott nemhez illeszkedő szerepek, viselkedések, magatartások elsajátítását."

(A fiúk 0,1%-a bizonytalan a nemét illetően.)

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 14
OPERATION

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"Teenagers obtain a significant portion of their social comparison-related information from social media platforms, where they encounter images of the perfect body. This often leads to dissatisfaction with themselves, as they may perceive every minor flaw on their bodies as distortions."

(1 out of 1000 boys would be willing to undergo corrective surgery.)

"A kamaszok a társas összehasonlításból eredő információk nagy részét a social média felületekről szerzik, ahol a tökéletes test képével találkoznak. Ez gyakran elégedetlenséget szül önmagukkal szemben, és minden apró szépséghibát a testükön torznak ítélhetnek meg."

(1000-ből 1 fiú vállalna be korrekciós műtétet.)

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 15
PIERCING

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"Nowadays, it is considered common among young people to have piercings in various parts of the body or to adorn their bodies with tattoos. Teenage boys tend to embrace these accessories earlier and more boldly."

(One in every ten boys under the age of 18 has a tattoo or body piercing.)

"Manapság megszokott dolognak számít a fiatalok körében a test különböző részein elhelyezkedő piercingek vagy épp a testet díszítő tetoválások. A kamasz fiúk hamarabb és bátrabban vállalják fel ezeket a kiegészítőket."

(Minden tizedik 18 év alatti fiúnak van tetoválása vagy testékszere.)

 

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 16
SMOKE

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"The Generation Z adolescents are trying smoking or smokeless tobacco products at an increasingly young age. The majority of them start smoking by using e-cigarettes. Teenage smoking helps strengthen social connections, while also symbolizing rebellion against boundaries. According to boys, smoking is seen as one of the milestones of adulthood."

(One out of every two teenage boys has already tried some form of tobacco product.)

"A Z generációs kamaszok egyre korábban próbálják ki a füstös vagy füstmentes dohánytermékeket. Többségük E-cigarettával szokik rá a dohányzásra. A tinidohányzás segít a szociális kapcsolatok megerősítésében, ugyanakkor a korlátok ellen való lázadás szimbóluma. A dohányzás a fiúk szerint a felnőtté válás egyik állomása."

(Minden második kamasz fiú kipróbálta már a dohánytermékek valamelyikét.)

 

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 17
BULLING

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"Adolescence is a period of constant change, and transformations occur both physically and psychologically. Boys may exhibit various forms of aggressive behavior, such as physical and verbal aggression, outbursts of anger, fights, threats, and cruelty. In addition to real-world violence, the online space is increasingly becoming a platform where teenagers express their aggression (cyberbullying)."

(The same number of boys experience mistreatment as girls.)

"A kamaszkor a folyamatos változás időszaka és az átalakulások testi és pszichés szinten is lezajlanak. A fiúknál megjelenhetnek az agresszív viselkedés különböző formái, mint a fizikai és verbális agresszió, dühkitörések, verekedések, fenyegetések, kegyetlenség. A való világban történő erőszak mellett egyre többször az online tér az, ahol a kamaszok kiélik agressziójukat (cyberbullying)."

(Ugyanannyi fiút ér bántalmazás, mint lányt.)

 

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 18
PARTY

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"Young people are starting their nightlife at an increasingly early age, and it's almost inevitable for them to get caught up in the party scene. The central element of weekends is gathering with a group of friends and partying at external locations or house parties."

(Boys go partying twice as often.)

"A fiatalok egyre korábban kezdik az éjszakai életet és szinte elkerülhetetlen, hogy a buli világa beszippantsa őket. A hétvégék központi eleme a bandába verődés, partizás külső helyszínen vagy a házibuliban."

(A fiúk kétszer többet járnak bulizni.)

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 19
GAME

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"Game addiction is predominantly observed among adolescent boys, and it is considered one of the most harmful activities, alongside alcohol consumption, drug use, and smoking. Recently, the World Health Organization (WHO) classified gaming addiction as a mental health problem."

(There are 20 times more boys addicted to gaming.)

"Többségében a kamasz fiúkra jellemző a játékfüggőség, mely az alkoholfogyasztás, a droghasználat és a dohányzás mellett az egyik legkárosabb tevékenység. A WHO nemrég a pszichés problémák közé sorolta a számítógépes játékokhoz kapcsolódó függőséget."

(20x több fiú játékfüggő.)

 

 

BOYS WHO ARE CURIOUS
No. 20
RAGE

giclée print, vászon, vegyes technika, köma hab-pvc
25x25x2 cm
2022

"Adolescents are prone to occasionally accuse others of misunderstanding, criticizing, or interfering. Sudden and uncontrolled emotional outbursts also have hormonal causes, which are often the result of chemical processes occurring in the body."

(Boys are half as capable of controlling their emotions.)

"A kamaszok hajlamosak arra, hogy olykor meg nem értéssel, kritizálással, beleszólással vádoljanak másokat. A hirtelen és féktelen érzelemkitöréseknek szintén hormonális okai vannak, melyek sokszor a szervezetben lejátszódó vegyi folyamatok eredménye."

(A fiúk feleannyira tudják kordában tartani indulataikat.)