EN

Behind closed doors, the silent strategy built on shame surrounding acts of abuse, where "see no evil, hear no evil, speak no evil" becomes the prevailing behavior pattern, the characters of the series embody a strong female attitude. With this attitude, they are capable of recognizing and acknowledging their situation, and they are able to break free from toxic relationships.

 

DOMESTIC VIOLENCE

Domestic abuse takes various forms, including physical, emotional, verbal, sexual, and economic abuse. The close emotional bond becomes the stage for violence, as the perpetrator can be a spouse, partner, parent, or relative. The primary targets of domestic violence are predominantly women and children, as they are vulnerable in multiple aspects. In recent times, including the period of the coronavirus pandemic, numerous studies have shown a concerning increase in intimate partner violence. Globally, one in three women experiences intimate partner violence, which may involve physical abuse as well. In Hungary, more than 200,000 women suffer from ongoing physical or psychological abuse in their homes.

 

TOXIC RELATIONSHIP

Exiting a toxic relationship is not easy; it is often risky and comes with many losses. The victim often has to make the decision about which basic need or human right they are willing to sacrifice. In such a situation, the abused individual's fundamental needs and rights will inevitably be compromised. Physical and emotional safety are often only achieved much later.

 

GIRL PØWER

„In the first portraits of the series, there are my defining friends who are very close to me - actresses Andrea Koncz, Annamária Kovács, and Erika Tankó - who not only experienced a toxic relationship firsthand but also managed to break free from its spiral. As a continuation of the series, our goal is to launch a project-based movement with the participation of artists and respected women. We believe that art is not solely meant to serve aesthetic and cultural needs but can also have a healing and transformative impact on our society.”

 


 

HU

A zárt ajtók mögött történt bántalmazások szégyenre épülő néma stratégiájával, a “nem látja a rosszat, nem hallja a rosszat, nem beszél a rosszról” magatartásmintával szemben, a sorozat szereplői olyan erős női attitűdöt képviselnek, mellyel képesek felismerni és belátni helyzetüket, képesek kilépni a mérgező kapcsolatból.

 

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK

A családon belüli abúzusnak számos formája létezik. Testi, lelki, szóbeli, szexuális, gazdasági bántalmazásról is beszélünk. A szoros érzelmi kapcsolat válik az erőszak színterévé, hisz az elkövető házastárs, élettárs, partner, szülő vagy rokon. A családon belüli erőszak célpontjai döntően nők és gyerekek, hiszen ők több szempontból is kiszolgáltatott helyzetben vannak. Az elmúlt időszakban, beleértve a koronavírus-járvány időszakát is, számos tanulmány kimutatta a kapcsolaton belüli bántalmazások tendenciaszerű növekedését. Világszerte minden harmadik nőt ér, fizikai erőszakot is magában foglaló, párkapcsolati erőszak. Magyarországon több mint 200 ezer nő szenved el folyamatos fizikai vagy lelki bántalmazást otthonában.

 

TOXIKUS KAPCSOLAT

Egy toxikus kapcsolatból kilépni nem könnyű, gyakran kockázatos és sok veszteséggel jár. Az áldozatnak sokszor arról kell döntést hoznia, hogy melyik alapvető szükségletéről, melyik emberi jogának érvényesüléséről mond le. Egy ilyen helyzetben mindenképp sérülni fognak a bántalmazott alapvető szükségletei és jogai. Testi és lelki biztonságban legtöbbször csak jóval később lesz része.

 

GIRL PØWER

„A sorozat első portréin számomra meghatározó, hozzám nagyon közelálló barátaim szerepelnek – Koncz Andrea, Kovács Annamária és Tankó Erika színésznők –, akik nemcsak testközelből megélték, hanem képesek voltak kilépni egy mérgező kapcsolat spiráljából. A sorozat folytatásaként, művészek és köztiszteletben álló nők csatlakozásával, egy projekt alapú mozgalom elindítása a célunk. Hiszünk benne, hogy a művészet nem kizárólag esztétikai és kulturális igényeket hivatott kiszolgálni, hanem sokszor gyógyító, javító hatással is lehet a társadalmunkra.”


SEE NO EVIL / NEM LÁT
No. 1

giclée print, dibond, LED világítás, vegyes technika
100x100x2 cm
2023

 

HEAR NO EVIL / NEM HALL
No. 2

giclée print, dibond, LED világítás, vegyes technika
100x100x2 cm
2023

 

 

SPEAK NO EVIL / NEM BESZÉL
No. 3

giclée print, dibond, LED világítás, vegyes technika
100x100x2 cm
2023

TECHNIKAI LEÍRÁS

Az alkotások mindegyike LED világítással rendelkezik. A belső háromszög, valamint a kép hátulja vörös fénnyel világít, fényereje egy speciális távirányítóval állítható.

 

Az alábbi két képösszeállításban az alkotások kikapcsolt és bekapcsolt állapotban is láthatók.

LED világítás kikapcsolva:

LED világítás bekapcsolva: