EN

The idealised portraits of the series reflect real stories. At the same time they create new associations and parallels, too. They research events around us that inadvertently affect us. Sometimes they are touching, inspiring or just negative, frightening. The pieces in the series are visual representations of the refugee crisis. Who might they be? Tragic victims, lucky survivors, possibly fearless heroes...

The portraits appear against an idyllic pink background. Beautiful people with modern faces. Applications and props are added to the works, which are not so idealised, in contrast to the idealised beauty of the images. Nowadays, the issue of refugees is a serious problem. These works process this very difficult question, which is a serious problem for everyone: what happens when we have to leave our country for some reason, we have to leave our family? The gazes reflect inner tension. With this, the young people in the works try to draw our attention to the weight of the problem with a strange gaze.

The titles of the series “Too Much Noise and Too Strong Lights” consist of names of places where tragedies have taken place over the past ten years, civilians have died, forced to flee and leave their homes.

 


 

HU

A sorozat idealizált portréi valós történetekre reflektálnak, ugyanakkor új asszociációkat, párhuzamokat hoznak létre. Olyan, minket körülvevő eseményeket kutatnak, melyek akaratlanul is hatással vannak ránk. Néha meghatóak, lelkesítőek vagy éppen negatívak, félelemkeltőek. A sorozat darabjai a menekültválság vizuális megjelenítései. Vajon kik ők? Tragikus áldozatok, szerencsés túlélők, esetleg rettenthetetlen hősök...

A portrék az idilli rózsaszín háttér előtt jelennek meg. Szép emberek, mai modern alkatú arcok. Applikációk, rekvizitumok kerülnek az alkotásokra, melyek mégsem olyan idealizáltak, ellentétben állnak a képek idealizált szépségével. Napjainkban nagyon komoly problémát okoz a menekültek kérdése. Az alkotások feldolgozzák ezt a nagyon nehezen megoldható, mindenki számára komoly problémát okozó kérdést: mi történik akkor, amikor valamiért el kell hagynunk a hazánkat, el kell hagynunk a családunkat? A tekintetek belső feszültséget sugároznak. Az alkotásokon szereplő fiatalok ezzel a belső feszültséggel, furcsa tekintettel próbálják ráirányítani figyelmünket a probléma súlyára.

A „Túl sok zaj és túl erős fények” című sorozat címei olyan helységnevekből állnak, ahol az elmúlt tíz évben tragédiák történtek, civil emberek haltak meg, kényszerültek elmenekülni és elhagyni otthonukat.

TÚL SOK ZAJ ÉS TÚL ERŐS FÉNYEK
Aleppo

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2018

"During the battles in Aleppo, the rebels used civilians as human shields. The local university was hit by a rocket attack under unclear circumstances, resulting in the loss of 82 lives, primarily university students, and leaving over a hundred injured."

"Az aleppói harcok alatt a lázadók élő pajzsként használták a civileket. A helyi egyetemet, tisztázatlan körülmények között, rakétatámadás érte, melyben 82 személy, főként egyetemista, vesztette életét, több mint százan megsebesültek."

 

 

 

TÚL SOK ZAJ ÉS TÚL ERŐS FÉNYEK
Afrin

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2018

"There were several clashes between the Free Syrian Army (FSA) and Kurdish armed groups during the conflict. Syrian Afrin territory was also targeted by three Turkish airstrikes."

"A harcok során a Szabad Szíriai Hadsereg (SZSZH) és a kurd fegyveresek közt több összecsapás is történt. Három török légicsapás is érte a szíriai Afrin területét."

 

 

 

TÚL SOK ZAJ ÉS TÚL ERŐS FÉNYEK
Kubair

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2018

"Syrian government troops massacred 78 residents of Kubair village. Upon hearing the news of the massacre, UN observers prepared to enter the village, but the authorities blocked the roads in front of them, despite the government officially denying the fact of the massacre."

"Szíriai kormánykatonák lemészárolták Kubair falu 78 lakosát. A mészárlás hírére az ENSZ megfigyelők a faluba készültek, de a hatóságok lezárták előttük az utakat, annak ellenére, hogy a kormány hivatalosan tagadta a mészárlás tényét."

 

 

 

TÚL SOK ZAJ ÉS TÚL ERŐS FÉNYEK
Dara

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2018

"The authorities arrested 15 children who had vandalized walls with graffiti demanding the downfall of the regime. As a protest, demonstrations began, during which law enforcement officers inexplicably fired into the crowd."

"A hatóságok letartóztattak 15 gyereket, akik a rendszer bukását követelő graffitikkel írták össze a falakat. Tiltakozásul tüntetések kezdődtek, melyen a rendfenntartók tisztázatlan okok miatt a tömegbe lőttek."

 

 

 

TÚL SOK ZAJ ÉS TÚL ERŐS FÉNYEK
Dzsabla

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2018

"Security forces shot 33 people in the head in the port city. Following this, reporters also reported several bombings and explosions."

"A biztonsági erők 33 személyt lőttek fejbe a kikötővárosban. Ezt követően több robbantásos merényletről is beszámoltak a tudósítók."

 

 

 

TÚL SOK ZAJ ÉS TÚL ERŐS FÉNYEK
Hamá

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2018

"The army launched an attack on the opposition's stronghold using tanks. Tanks and machine gun-wielding soldiers indiscriminately fired at people, while snipers on the rooftops targeted the crowd. Many innocent civilians fell victim to the assault. The month-long siege resulted in 216 fatalities."

"A hadsereg tankokkal intézett támadást az ellenzék központja ellen. A tankok és a gépfegyveres katonák válogatás nélkül lőttek az emberekre, az épületek tetejéről mesterlövészek támadták a tömeget, sok ártatlan civil esett áldozatul. Az egy hónapos ostromnak 216 halálos áldozata volt."

 

 

 

TÚL SOK ZAJ ÉS TÚL ERŐS FÉNYEK
Dúma

giclée print, vegyes technika, farost
55x55x5 cm
2018

"Up to 150 people may have died after allegedly being exposed to chemical substances dropped from helicopters onto the area. Entire families suffocated in the attack. Both the rebels and the Syrian government continue to deny the incident to this day."

"Akár százötvenen is meghalhattak, miután állítólag helikopterekről vegyi anyagot dobtak le a térségre. Egész családok fulladtak meg a támadásban. A felkelők és a szír állam a mai napig tagadja az esetet."